News / 7 Jun 2013

Risto Sipilä Elected as The New President of The Finnish Bar Association

Attorney at law Borenius Ltd’s Specialist Partner Risto Sipilä, attorney at law, has been elected as the new President of the Finnish Bar Association for the term of 2013 to 2015. The presidency is a position of trust in the Finnish Bar Association. Risto Sipilä will continue his work in our firm as normal while occupying the presidency.

The Finnish Bar Association is a public organisation governed by the Act on Advocates. The Finnish Bar Association regulates and promotes the development of the field and supervises that its members adhere to the legal and ethical rules regulating the profession. The Finnish Bar Association has approximately 2,000 members.

As President of the Finnish Bar Association, Risto Sipilä wishes to focus on, among other issues, the improvement of the expertise of the judiciary, which is crucial for companies’ legal protection.

“I consider it important that the companies’ and citizens’ trust in the administration of justice will be further improved. One solution for achieving this goal is to increase the judges’ level of expertise for instance in commercial disputes. There are great examples in the judiciary of in-depth knowledge regarding business issues. I hope this expertise continues to expand.”

Risto Sipilä notes that it is the Finnish Bar Association’s duty to provide attorneys’ expertise and hands-on experience to the use of the society, for instance during the legislative drafting stage.

Jyrki Tähtinen, Attorneys at law Borenius Ltd’s Senior Partner, says that taking part in the Finnish Bar Association’s activities contributes to our commitment to community relations and corporate social responsibility.

“Being active in the Finnish Bar Association, raising the issues that are important for the community or for the competitiveness of the Finnish business life, and taking part in decision-making processes are crucial already at the legislative drafting stage. As a law firm we can best contribute to the process at the association level by suggesting areas for development to support the drafting work. Responsibility, openness, transparency, and good management are important to us, and they are clearly linked to the professional ethics adopted by the Finnish Bar Association. We are very happy and proud that Risto Sipilä has been elected as President of the Finnish Bar Association after many years of active involvement in the Association.”

We are pleased to provide further information on the matter:

Risto Sipilä
Jyrki Tähtinen

RISTO SIPILÄSTÄ ASIANAJAJALIITON UUSI PUHEENJOHTAJA

Asianajotoimisto Borenius Oy:n Specialist Partner, asianajaja Risto Sipilä on valittu Suomen Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2013 – 2015. Puheenjohtajuus on liiton luottamustoimi. Risto Sipilä jatkaa luottamustoimen lisäksi asianajajan työtään toimistossamme entiseen tapaan.

Suomen Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, joka sääntelee ja kehittää alan toimintaa sekä valvoo, että asianajajat noudattavat lakia ja hyvää asianajajatapaa. Jäseniä liitossa on noin 2000.

Asianajajaliiton puheenjohtajana Risto Sipilä haluaa nostaa keskusteluun muun muassa tuomarikunnan erityisosaamisen kehittämisen, joka on myös yritysten oikeusturvan kannalta olennaista.

“Pidän tärkeänä, että yritysten ja kansalaisten luottamus oikeudenhoitoon paranee entisestään. Yksi keino tähän tavoitteeseen pääsemiseen on nostaa tuomareiden erityisosaamisen tasoa muun muassa kaupallisissa riita-asioissa. Tuomarikunnasta löytyykin hyviä esimerkkejä yritystoiminnan tuntemuksesta. Toivon tämän tuntemuksen laajenevan.”

Risto Sipilä toteaa, että Asianajajaliiton tehtävänä on myös antaa asianajajien osaaminen ja asiakastyössä kertynyt käytännön kokemus yhteiskunnan käyttöön muun muassa lainvalmistelun yhteydessä.

Asianajotoimisto Borenius Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen kertoo, että osallistuminen liiton toimintaan on osa laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja yhteiskuntavastuuta, johon koko toimistomme on sitoutunut.

“Aktiivinen toiminta liitossa, yhteiskunnallisesti tai suomalaisen liike-elämän kilpailukyvyn kannalta tärkeiden asioiden esille nostaminen ja päätöksentekoon osallistuminen ovat keskeistä työtä jo lainvalmisteluvaiheessa. Asianajotoimistona voimme parhaiten antaa panoksemme tuomalla myös liittotasolla esiin käytännön kehityskohtia keskusteluun ja valmistelutyön tueksi. Vastuullisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja hyvä johtaminen ovat meille tärkeitä, ja ne yhdistyvät selkeästi liiton eettisiin arvoihin. Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että Risto Sipilä on toistakymmentä vuotta kestäneen aktiivisen liittotoimintansa jälkeen nyt Asianajajaliiton puheenjohtaja.”

Annamme mielellämme lisätietoja:

Risto Sipilä
Jyrki Tähtinen

Lue myös Suomen Asianajajaliiton tiedote »

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook