Uutisia ja näkemyksiä/10.9.2020

Helsinki Pride -yhteistyö: Yhdenvertaisuus on meidän jokaisen vastuulla

Borenius Asianajotoimisto on toiminut Helsinki Pride -yhteisön pääyhteistyökumppanina ja oikeudellisena neuvonantajana vuodesta 2019. Pääyhteistyökumppanuus Priden kanssa on ollut luontevaa yhteistyötä, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen. Olemme olleet vahvasti mukana muun muassa toiminnan järjestämiseen ja kumppanuuksiin liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla juridisen osaamisemme lisäksi apua kumppaniverkoston rakentamisessa. Olemme esimerkiksi järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia sekä olemassa oleville että uusille kumppaneille. Helsinki Priden toiminta on kasvanut vuosi vuodelta, minkä vuoksi myös meillä on ollut tärkeä rooli yhteisön tukijana kasvun tuomissa haasteissa.

”Borenius on tukenut Helsinki Pride -yhteisöä kumppanuustyön sopimusasioissa yhteistyön alusta saakka. Kumppanuussopimusten lisäksi Borenius on neuvonut myös muissa sekä tapahtumaan että järjestön ympärivuotisen toiminnan tarpeisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Borenius on myös auttanut meitä kartoittamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia.” – Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma.

Suun­nan­näyt­tä­jä­nä alalla

Asianajoalalla on vakiintuneesti tehty pro bono -työtä eräänlaisena yhteiskunnallisena vastapalveluksena ja kiitoksena yhteiskunnalle siitä oikeudenhoidollisesta ja ammatillisesta eritysasemasta sekä koulutuksesta, jonka asianajajat ovat juristeina yhteiskunnalta saaneet. Kyse ei ole juridisesta velvoitteesta, vaan vapaaehtoisesta toiminnasta, jolla katsotaan olevan vahva eettinen perusta. Pro bono -työ tarjoaa mahdollisuuden välittää arvoja ja uudistaa yhteiskunnallista mielikuvaa asianajotoiminnasta ja sen vastuullisuudesta.

Tekemämme yhteistyö Priden kanssa on otettu ilahduttavan hyvin vastaan. Esimerkiksi rekrytointihaastatteluissamme haastateltava on usein maininnut yhteiskuntavastuuohjelmamme ja erityisesti yhteistyön Priden kanssa. On hienoa huomata, että nämä asiat ovat tärkeitä erityisesti nuorille.

Olemme pyrkineet tuomaan Pride-yhteistyön myös osaksi omaa ammattikuntaamme. Järjestämme tänä syksynä aiheesta kiinnostuneille livestreamin yhdenvertaisuusvaltuutetun, Suomen Asianajajaliiton ja Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestön omistaman Paragraaffin kanssa. Keskustelun avaajana toimiminen on yksi tapa, jolla voimme auttaa lisäämään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.

Yhdenvertaisuus Boreniuksella

Tänä vuonna Pride-viikon teemana on esikuvat. Teema tuo esiin sen tosiasian, että toimimme kaikki esikuvina ja näytämme esimerkkiä toisillemme. Seuraamme vuosittain toteutettavassa henkilöstökyselyssä työyhteisömme monimuotoisuuden toteutumista ja pyydämme siihen liittyen myös kommentteja, jotta voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme tältäkin osin. Boreniuksella yhdenvertaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen työntekijän vastuulla.

Koulutukset ovat toimiva tapa kehittää monimuotoisuutta työyhteisössä. Koulutusten avulla voimme lisätä ymmärrystä ja tietoa sekä vähentää ennakkoluuloja. Olemme järjestäneet tänäkin vuonna useampia yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuksia henkilökunnallemme. Pyrimme myös siihen, että kaikki kiinnostuneet saavat olla mukana Pride-yhteistyössä – joko antamalla juridisen panoksensa tai ideoimalla yhteistyötä Pride-yhteisön kanssa.

”Helsinki Pridelle vuosi 2020 on mahdollistanut uusien toimintamallien pilotoinnin ja lisännyt saavutettavuutta sekä tukipalveluiden että tapahtuman osalta. Pääministeri Sanna Marin toimii tapahtuman suojelijana tänä ja ensi vuonna, mikä toivottavasti vahvistaa yhteistyötä myös valtioneuvoston kanssa entisestään.” – Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma.

Vuosi 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Myös Pride-viikko toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Pyrimme omalta osaltamme siihen, että Pride näkyy poikkeusoloista huolimatta moninaisempana kuin koskaan aiemmin.

***Borenius on sitoutunut edistämään yh­den­ver­tai­suut­ta yh­teis­kun­nas­sam­me tekemällä yhteistyötä yh­teis­kun­nal­li­ses­ti merkittävää työtä tekevien tahojen kanssa. Tarjoamme oikeudellista osaamistamme muun muassa Helsinki Pride -yhteisölle ja toimimme Helsinki Pride Week -tapahtuman pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na. Lisätietoja pro bono -yh­teis­työ­kump­pa­neis­tam­me on saatavilla net­ti­si­vuil­tam­me.