Legal Alerts/30 Jul 2013

Legal Alert – Public Procurement Can Help to Improve Employment Rate

Legal Alert only in Finnish.

Julkisilla hankinnoilla voidaan parantaa työllisyyttä

Suomalaisten hankintojen kokonaisarvon pienelläkin osalla olisi mahdollista parantaa työllisyyttä. Hankintasopimukseen voidaan laittaa työllistämistä koskeva ehto. Lisäksi uusi hankintadirektiivi tulee todennäköisesti mahdollistamaan työllistämisen huomioimisen tarjousvertailussa.

Suomen hankintalaissa sosiaalinen työllistyminen on erikseen mainittu 14 §:ssä, jossa mahdollistetaan hankinnan varaaminen työkeskuksille.
Tämän lisäksi työllistämisehdon käyttö on mahdollista. Tällaisia ehtoja käytetään mm. Amsterdamin, Haagin ja Utrechtin kaupunkien siivoushankintoja, ulkokunnostustöitä, koulukuljetuksia ja rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa. Näiden kaupunkien hankintasopimukset sisältävät yleensä ehdon, jonka mukaan hankinnan toimittajan tulee 5 %:lla sopimuksen arvosta työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai muutoin vaikeasti työllistyviä. Haagin kaupungin julkiset hankinnat ovat työllistäneet noin 3 000 vaikeasti työllistyvää henkilöä viimeisen viiden vuoden aikana.

EU-hankintadirektiivit ovat uudistumassa vuoden sisällä. Komission direktiiviehdotuksessa tarjotaan hankintaviranomaisille mahdollisuus huomioida ympäristötekijöiden tapaan vaikeasti työllistyvän henkilön työllistymisen hyödyt yhteiskunnalle. Hankintayksiköt voinevat tulevaisuudessa vertailla tarjousten elinkaarikustannuksia hankintapäätöstä tehdessään.

Suomessa julkisilla hankinnoilla hankitaan tuotteita ja palveluita 23 miljardin euron arvosta vuosittain. Suomalaisten hankintojen kokonaisarvon pienelläkin osalla olisi mahdollista vaikuttaa työllisyyteen hankintasopimusten työllistämiseen liittyvien pakottavien ehtojen myötä. Keinoja on kaksi: työllistämistä koskeva ehto hankintasopimuksessa ja tulevaisuudessa vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämisen huomioon ottaminen tarjousvertailussa.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Ilkka Aalto-Setälä

Partner

Helsinki

Asko Lindqvist

Partner

Helsinki