Legal Alerts/7 Dec 2015

Legal Alert – Helsinki Administrative Court: Corporate Finance Services VAT Exempt (in Finnish)

In its decision issued on 25 November 2015, Helsinki Administrative Court ruled that corporate finance services that are sold in connection with the sale of shares are VAT exempt. The exemption applies to both retainers and success fees. The decision is in line with the ruling of Supreme Administrative Court (SAC) issued in 2013. As the Tax Administration has not followed the principles of the SAC ruling, the decision clarifies the Finnish interpretation of corporate finance services’ VAT treatment. Thus, companies charging corporate investment services with Finnish VAT in connection with the sale of shares may apply for a VAT refund on the basis of the ruling. The same option is available for Finnish companies having accounted for Finnish VAT on cross border purchases of similar services based on the reverse charge.

Helsingin hallinto-oikeus: In­ves­toin­ti­pank­ki­pal­ve­lut verottomia

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 25.11.2015 ratkaisun, jonka perusteella osakekaupan yhteydessä myydyt investointipankkipalvelut ovat arvonlisäverottomia. Hallinto-oikeus katsoo, että palveluita on kokonaisuutena pidettävä verottomana arvopaperin välityksenä arvonlisäverolain 42 §:n mukaisesti. Verottomuus koski sekä kiinteää palkkiota että onnistumispalkkiota.

Kyseisessä ratkaisussa oli kyse taloudellisen neuvonantajan osakkeiden myyntiin liittyvistä palveluista, jotka käsittivät osakekaupan valmistautumis-, markkinointi- ja neuvotteluvaiheen. Toimeksiantoihin ei sisältynyt juridisia palveluita tai due diligence -raporttien laatimista. Vaikka ratkaisu koski ainoastaan myyntitoimeksiantoja, ratkaisulla on näkemyksemme mukaan myös laajempaa merkitystä. Ratkaisussaan Helsingin hallinto-oikeus katsoi Verohallinnon asiassa antaman aikaisemman päätöksen perustuneen virheelliseen arvonlisäverolain tulkintaan, mitä hallinto-oikeus perusteli korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisulla 21.8.2013 T 2586, jonka jälkeen oikeustilaa ei ole voinut pitää tulkinnanvaraisena tai epäselvänä. Mainittu ratkaisu koski niin sanottuna pääjärjestäjänä toimimista osakekauppana toteutettavassa yrityskaupassa sekä myynti- että ostotoimeksiannoissa. Kyse oli palvelukokonaisuudesta, johon sisältyi muun muassa kohteen arvostus, kaupan ajoituksen ja rakenteen suunnittelu, potentiaalisten ostajien/myyjien identifiointi ja kontaktointi sekä avustaminen kauppaneuvotteluissa. Ratkaisussa KHO katsoi yhtiön tarjoavan asiakkailleen yhtenä arvonlisäverottomana palveluna pidettävän kokonaisuuden. Koska Verohallinto ei ole viime aikoina noudattanut KHO:n ratkaisua päätöksissään, hallinto-oikeuden ratkaisu selkeyttää oikeustilaa. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Yritykset, jotka ovat myyneet osakekauppoina toteutettaviin yritysjärjestelyihin liittyviä investointipankkipalveluja, voivat hakea tarpeettomasti maksettuja arvonlisäveroja palautuksena. Koska arvonlisäverotuksessa vanhentumisaika on kolme vuotta, vuoden 2012 palautushakemukset tulisi jättää viimeistään 31.12.2015 (kun tilikausi on ollut kalenterivuosi). Palautusmahdollisuus koskee myös ulkomaisilta toimijoilta ostettuja palveluita, joista on tilitetty vero käännetyn verovelvollisuuden perusteella Suomessa.

Ratkaisu on erityisen merkittävä sen vuoksi, että Verohallinnon tämänhetkisen tulkinnan mukaan yrityksillä ei ole vähennysoikeutta osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen sisältämästä arvonlisäverosta riippumatta siitä, liittyykö myynti verollisen liiketoiminnan uudelleen järjestelyyn. Kun investointipankkipalvelut tulee jatkossa käsitellä verottomina, Verohallinnon tulkinnan mukaan useimmissa tilanteissa vähennyskelvottoman arvonlisäveron osuus pienenee.

Avustamme mielellämme ratkaisun vaikutusten analysoinnissa ja palautushakemusten laatimisessa.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Henna Jovio

Counsel

Helsinki