Legal Alerts/22 Mar 2016

Legal Alert – The Ruling Issued by Administrative Court Decreases Uncertainty of Taxation of Profit Participation Loans (in Finnish)

On 11 March 2016 the Administrative Court of Hämeenlinna issued a ruling concerning lender’s tax treatment regarding a profit participation loan granted to a limited partnership pursuing private equity activities. The precedent issued on the case provided that the interest from the profit participation loan should belong to the other source of income considered non-taxable to a non-profit foundation, i.e. to the lender. The ruling supports existing tax practice on treatment of profit participation loans, which has recently been challenged by tax authorities.

In the published decision, the Administrative Court overruled the Tax Recipients’ Legal Services Unit’s appeal against an issued advance ruling by stating i.a. that the loan in question should be classified as debt capital, the foundation did not become a partner in the partnership, and that the loan arrangement had justified motives that were not related to taxation. Furthermore, the possibility to waive loan in certain circumstances or the relative amount of loan compared with partners’ shares of profit in the limited partnership did not amend the treatment of loan as debt capital and position of foundation as a lender instead of a partner.

The published case decreases uncertainty of the applicability of the principle under which profit participation loans shall classify as debt capital e.g. in private equity structures. The precedent can be appealed against by the Tax Recipients’ Legal Services Unit.

Hallinto-oikeuden tuore linjaus vähentää voi­ton­ja­ko­lai­no­jen verokohteluun liittyvää epävarmuutta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus (”HaO”) on 11.3.2016 antanut julkaistun ratkaisun koskien pääomasijoitustoimintaa varten perustetulle kommandiittiyhtiölle annetun voitonjakolainan lainanantajan verotusta. Ratkaisu on vallitsevan oikeus- ja verotuskäytännön mukainen ja lainvoimaiseksi jäädessään vähentäisi voitonjakolainojen verokohteluun viime aikoina liittynyttä epävarmuutta.

Ratkaisussa oli kyse kommandiittiyhtiöstä, jonka tarkoitus oli ottaa tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetulta säätiömuotoiselta yleishyödylliseltä yhteisöltä voitonjakolainaa. Kommandiittiyhtiön tarkoituksena oli tehdä edelleen sijoituksia kotimaisiin ja ulkomaisiin pääomarahastoihin. Mainitun voitonjakolainan korko oli osin kiinteä ja osin sidottu kommandiittiyhtiön tilikauden tulokseen. Verohallinnon säätiölle antamassa ennakkoratkaisussa voitonjakolainalle maksettua korkoa pidettiin säätiön henkilökohtaisen tulonlähteen verovapaana tulona.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (”VOVA”) valitti ratkaisusta HaO:een ja katsoi, että lainalle maksettavaa korkoa tulisi verotuksessa kohdella elinkeinoyhtymään sijoitetulle pääomapanokselle maksettuna tulo-osuutena. Tämä vastaa VOVA:n näkemyksen mukaan voitonjakolainan todellista luonnetta. VOVA:n vaatimuksen mukaan ennakkoratkaisussa kuvatun toiminnan tulisi katsoa täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Tällöin säätiön lainasta saama tulo olisi, ratkaisun KHO 2001:11 oikeusohjeen mukaisesti, verollista elinkeinotuloa.

HaO:n julkaisemassa ratkaisussa VOVA:n valitus hylättiin. HaO totesi, että ratkaisun KHO 2001:11 mukaan tehty erilaisiin tosiseikkoihin perustuva kommandiittiyhtiön yhtiömiehen verokohtelua koskeva oikeudellinen arviointi ei ole asiassa suoraan sovellettavissa. HaO piti voitonjakolainaa vieraan pääoman ehtoisena lainana, ja voitonjakolainajärjestelylle katsottiin esitetyn perusteltuja verotuksesta riippumattomia syitä. HaO katsoi lisäksi, että kommandiittiyhtiön yhtiömiehiltä puuttuva velvollisuus vastata lainapääoman ja koron takaisinmaksusta, lainan anteeksiantomahdollisuus tietyissä olosuhteissa tai voitonjakolainan ja lainan koron määrä suhteessa yhtiömiesten panoksiin ja palkkioihin eivät johda asian arviointiin toisin. Koska säätiön ennen järjestelyn toteuttamista itse harjoittamasta sijoitustoiminnasta saatu tulo oli säätiön verovapaata tuloa, järjestelyyn ei katsottu ryhdytyn ilmeisesti siinä tarkoituksessa että verosta vapauduttaisiin.

HaO:n antama ratkaisu on käsityksemme mukaan vallitsevan oikeuskäytännön mukainen. Tiedossamme kuitenkin on, että VOVA on pyrkinyt haastamaan vastaavia rakenteita verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n mukaisilla veronkiertoa koskevilla argumenteilla.

Vaikkei kyse ollutkaan ns. syöttörahastosta, julkaistu hallinto-oikeuden ratkaisu vahvistanee käsitystä siitä, että kotimaisissa pääomarahastoissa suhteellisen tavanomaisia syöttörahastoille annettuja voitonjakolainoja tulee pitää niiden juridisen muodon mukaisesti vieraan pääoman ehtoisina sijoituksina. Tällöin niiden korko ei myöskään rinnastu kommandiittiyhtiön yhtiömiehen tulo-osuuteen.

Ratkaisu ei ole legal alertin laatimishetkellä lainvoimainen.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Paulus Hidén

Partner

Helsinki