Legal Alerts/18 Apr 2016

Borenius’ First-Tier Tax Team Advises in Tax Audits and Tax Disputes (in Finnish)

The number of yearly tax audits performed by tax authorities has been increasing rapidly during the past years. Our experience shows that tax auditors are currently focused on matters with financial significance and cross-border transactions. In addition, the outcome of tax audits to our clients has likely been more beneficial the sooner we are part of their process.

Borenius’ first-tier tax team consists of over ten tax professionals. Our team has recently been strengthened by two experts with several years of working experience in the Finnish Tax Administration’s tax audit units. We have the knowledge to assist our clients in every possible event arising during tax audits.

Recently we have advised our clients in, for example, tax audits related to transfer pricing and tax audits where auditors have challenged the commercial purposes of company’s operations model or company’s business reorganisation. We have also recent experience in advising private persons in tax audits, and companies in tax audits performed by Customs.

In addition to our competence in tax audits, we also have a solid track record in tax disputes that escalate into litigation. As our tax lawyers are mostly attorneys-at-law and as we actively work together with our dispute resolution team, we are the well-tried one-shop company to contact when it comes to tax audits or tax disputes.

Boreniuksen verotuksen asiantuntijat avustavat ve­ro­tar­kas­tuk­sis­sa ja veroriidoissa

Verohallinnon vuosittain suorittamien verotarkastusten lukumäärä on kasvanut. Vuonna 2012 verottaja teki hieman alle 3 200 tarkastusta. Vuosina 2014 ja 2015 tarkastuksia tehtiin yli 4 500 kappaletta vuosittain. Myös yksityishenkilöihin on alettu kohdistaa aiempaa useammin verotarkastuksia. Verotarkastusten perusteella maksuunpantujen verojen määrä on huomattava.

Verotarkastuksissa on kokemustemme mukaan keskitytty taloudellisesti merkittäviin asioihin ja rajat ylittäviin toimiin. Verohallinto on tarkastuksissa haastanut erityisesti yritysten ja konsernien soveltamia siirtohinnoitteluperiaatteita, yritysjärjestelyiden verokohtelua sekä rahoitusjärjestelyitä aktiivisesti. Edellä mainittuihin liittyvät verotusesitykset ovat olleet myös euromääräisesti suuria.

Verotarkastusmenettelyn muuttuminen on johtanut tarkastuksen aikana annetun suullisen ja kirjallisen selvityksen painoarvon nousuun verotusesitystä laadittaessa ja esityksen perusteella veroa maksuunpantaessa. Yrityksen tulee verotarkastuksen aikana antamissaan selvityksissä olla korostetun huolellinen, jotta verotarkastuskertomukseen ei päädy asiavirheitä. Kokemuksemme mukaan päämiestemme edun mukaista on ollut, että asiantuntijamme ovat päässeet osallistumaan verotarkastusta koskeviin keskusteluihin jo verotarkastuksen alkamisesta lähtien.

Verotarkastus on laaja hallinnollinen toimenpide, joka voi koskettaa mitä tahansa verotukseen liitännäistä seikkaa yrityksen toiminnassa. Boreniuksen veroryhmällä on osaamista kaikissa verotarkastuksissa eteen tulevissa asioissa kuten esimerkiksi tuloverotuksessa, kansainvälisessä verotuksessa, siirtohinnoittelussa, arvonlisäverotuksessa, ennakkoperinnässä, kannustinjärjestelmissä, tulleissa ja valmisteverotuksessa.

Veroryhmämme koostuu tällä hetkellä yli kymmenestä verotuksen ammattilaisesta. Ryhmäämme on viimeksi liittynyt kaksi asiantuntijaa, joilla kummallakin on useamman vuoden työkokemus verotarkastajana. Ryhmämme asiantuntijat ovat viime aikoina avustaneet useissa verotarkastuksissa ja niistä seuranneissa hallintoprosesseissa. Olemme avustaneet muun muassa siirtohinnoittelua koskeneissa Konserniverokeskuksen tarkastuksissa ja Yritysverotusyksikön verotarkastuksissa, joissa Verohallinto on esimerkiksi haastanut yrityksen toimintamallin tai tehdyn yritysjärjestelyn liiketaloudelliset perusteet. Meillä on kokemusta myös yksityishenkilöihin kohdistuneista verotarkastuksista ja Tullin suorittamista tulleja ja valmisteveroja koskevista yritys- ja asiakirjatarkastuksista.

Verotuksen asiantuntijamme yhdessä Boreniuksen rahoitus- ja immateriaalioikeuden, yritysjärjestelyiden sekä riitojenratkaisun osaajien kanssa muodostavat vahvan tiimin, joka pystyy puolustamaan yrityksen näkemystä. Vahvan verotuksen substanssiosaamisen lisäksi Boreniuksella on pitkäaikainen kokemus vaativien veroriitojen menestyksekkäästä hoitamisesta. Asianajajina olemme tuomioistuinprosessien erityisosaajia.

Olemme käytettävissänne, mikäli haluatte keskustella vireillä olevista tai mahdollisista tulevista verotarkastuksista.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Einari Karhu

Partner

Helsinki

Heikki Wahlroos

Partner

Helsinki