Legal Alerts/20 Dec 2016

Legal Alert – New Finnish Definition for Immovable Property for VAT Purposes (in Finnish)

The definition of immovable property applied in value added taxation changes on 1 January 2017 based on the Council Implementing Regulation published in 2013. Considering Finnish legislation and case law, the most significant amendment is the inclusion of any item, equipment or machine permanently installed in a building or construction in the definition of immovable property. This will have several effects on business, for example, on VAT treatment related to the sale of property.

AR­VON­LI­SÄ­VE­RO­TUK­SES­SA SOVELLETTAVAN KIINTEISTÖN MÄÄRITELMÄ ON UUSITTU

Ensi vuoden alusta arvonlisäverotuksessa sovellettava kiinteistön määritelmä muuttuu. Muutos perustuu vuonna 2013 annettuun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen muutokseen, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kiinteistöön kohdistuvien palvelujen tulkintaa EU-maissa. Muutosta koskeva arvonlisäverolain muutos (1064/2016) on vahvistettu joulukuussa ja Verohallinto on julkaissut kiinteistön käsitettä koskevan ohjeen.

Mikä muuttuu

Vuoden 2017 alusta arvonlisäverolaki ei enää sisällä kiinteistön määritelmää koskevaa säännöstä. Sen sijaan laissa on viittaus neuvoston asetuksessa olevaan kiinteän omaisuuden määritelmään. Kotimaisen tulkinnan kannalta merkittävin muutos liittyy kohtaan, jonka mukaan kiinteistöön kuuluu jatkossa myös tietyt kiinteistöllä harjoitettavaa toimintaa palvelevat koneet ja laitteet. Jatkossa kiinteää omaisuutta ovat myös sellaiset kiinteistöllä harjoitettavaa toimintaa palvelevat osat, koneet ja laitteet:

  • jotka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja
  • joita ei voida siirtää muuttamatta tai tuhoamatta rakennusta/rakennelmaa.

Erityinen toiminta viittaa esimerkiksi kiinteistöllä harjoitettavaan valmistus- tai myyntitoimintaan erotuksena yleisesti kiinteistöä palvelevista hisseistä, ovista, ikkunoista yms. kiinteistön osista, jotka on jo aikaisemmin katsottu kuuluvan kiinteistön määritelmään.

Muutoksen vaikutukset

Muutos vaikuttaa muun muassa kiinteistön myynnin verokäsittelyyn. Jos myydään kiinteistö erityistä toimintaa palvelevine koneineen ja laitteineen, jotka täyttävät edellä selvitetyn määritelmän, koko myynti on arvonlisäveroton. Aikaisemmin erityistä toimintaa palvelevista laitteista on tullut veloittaa arvonlisävero. Jos tällainen kiinteistöksi katsottava osa, kone tai laite myydään erikseen, myynti on verollinen, jos osa, kone tai laite on ollut verollisen liiketoiminnan käytössä tai jos siitä on tehty vähennys kiinteistöinvestointeja koskevassa tarkistusmenettelyssä.

Kiinteistön määritelmää koskeva muutos vaikuttaa myös kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn soveltamisalaan, joka sisältää jatkossa myös määritelmän täyttäviin koneisiin ja laitteisiin kohdistuvan uudisrakentamisen ja perusparantamisen. Lisäksi perustajaurakointia koskeva rakentamispalvelujen oman käytön verotus laajenee koskemaan myös kiinteistön osana pidettäviä koneita ja laitteita.

Kiinteistöön liittyvien palveluiden myyntimaa

Muutoksella on käytännössä joitakin vaikutuksia myös kiinteistöön liittyvien palveluiden soveltamisalaan, millä on erityisesti merkitystä rajat ylittävissä tilanteissa. Kiinteistön osaksi katsottavien koneiden ja laitteiden asennus, huolto, korjaus, vuokraus ym. laitteisiin liittyvien palveluiden myyntimaa on kiinteistön sijaintivaltio. Niinpä tällaisen palvelun myynti on verollinen kiinteistön sijaintimaassa.

Muutoksella ei pääsääntöisesti ole vaikutusta rakentamisalan käännetyn verovelvollisuuden soveltamisalaan.

Käytännössä haasteita rajat ylittävissä tilanteissa voivat aiheuttaa tietyt kiinteistöön liittyvät asiantuntijapalvelut, jotka ovat verollisia kiinteistön sijaintimaassa. Yhdenmukaistetun tulkinnan seurauksena ulkomailta hankitut asiantuntijapalvelut voivat olla aikaisempaa useammin verollisia toisessa EU-maassa, kun ne liittyvät ulkomailla sijaitsevaan kiinteistöön. Tällaisen palvelun myyjälle tai palvelun edelleen veloittavalle yritykselle voi syntyä velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön sijaintimaassa.

Boreniuksen asiantuntijat avustavat mielellään muutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Henna Jovio

Counsel

Helsinki