Young Office

Me Boreniuksella olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta kaikilla työelämän osa-alueilla. Yksi perusarvoistamme on toisten kunnioittaminen, ja se näkyy kaikessa tekemisessämme. Meille on tärkeää, että jokaisella nuorella on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa taustasta riippumatta. Innostavan TET-harjoittelupaikan löytäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Tämän vuoksi olemme perustaneet Young Office -ohjelman, jonka kautta haluamme tarjota mahdollisuuden tutustua akateemisiin ammatteihin niille nuorille, joilla ei ole aikaisempia yhteyksiä akateemiseen maailmaan.

Oppilaille

Tavoitteemme on motivoida tulevaisuuden kykyjä unelmoimaan isosti ja pyrkimään kohti tavoitteitaan. Uskomme, että nuoret saavat enemmän irti työhöntutustumisjaksosta, kun ohjelmaan sisältyy myös mentorointia. Boreniuksella jokaiselle TET-harjoittelijalle nimetään oma juristimentori, joka auttaa nuorta tunnistamaan vahvuuksiaan sekä tarjoaa tukea opintojen suunnitteluun kertomalla esimerkiksi omasta työurastaan.

Kaikille TET-harjoittelijoille suunnitellaan etukäteen viikko-ohjelma, joka pitää sisällään asianajotoimiston eri toimintoihin ja tehtäviin tutustumista. Työtehtävät eivät vaadi aikaisempaa osaamista, vaan niihin kuuluu muun muassa postin jakamista, neuvotteluhuoneiden valmistelua, lähetin tehtäviä sekä muita toimistotehtäviä yhdessä muiden harjoittelijoidemme kanssa.

Verkostojen luominen on tärkeää tämän päivän työelämässä, sillä verkostot voivat tarjota tukea urapolun eri vaiheissa. TET-jaksojen aikana tarjoamme nuorille tukea heidän opintosuunnitelmissaan ja rohkaisemme heitä pitämään yhteyttä meihin myös tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko TET-jaksosta Boreniuksella? Pyydä opoasi olemaan yhteydessä meihin!

Kouluille

Tavoitteenamme on tarjota tutustumisjakso asiantuntijaorganisaatiossa erityisesti sellaisille nuorille, jotka eivät löydä harjoittelupaikkaa omien verkostojensa kautta. Haluamme luoda innostavia kohtaamisia, jotka tukevat koulun opinto-ohjausta ja sytyttävät kipinän opiskeluun. Samalla pyrimme edistämään monimuotoista ja tasa-arvoista työelämää sekä tekemään asianajoalaa tutummaksi.

Pidäthän Young Office -ohjelmamme mielessä, jos oppilaasi etsii TET-paikkaa. Ota yhteyttä, niin kerromme harjoittelumahdollisuuksistamme lisää! Ohjelmastamme saa mielellään jakaa tietoa myös muille kouluille ja yrityksille.

Yrityksille

Tulevaisuuden osaajien ja liike-elämän välisen yhteyden edistäminen auttaa rakentamaan monimuotoista työelämää ja tukemaan tasa-arvoa. Nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää erilaisia taustoja ja näkökulmia.

Young Office -ohjelman tavoitteena on tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuus tunnistaa oma potentiaalinsa ja hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmasta on etua myös yrityksille, sillä sen kautta yritykset voivat laajentaa ymmärrystään työelämästä sekä löytää tulevaisuuden huipputalentteja. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kia Koskivirta, Human Resources Specialist

Ota yhteyttä