Ajankohtaista/14.5.2020

Podcast: Kriisit ja riidat

Kristiina Liljedahl

Rilla Ojala

 ja 

Casper Herler

Miten koronaviruskriisi on vaikuttanut riidanratkaisijoihin? Miten talouskriisit viimeisen 30 vuoden aikana ovat vaikuttaneet juridiikkaan? Boreniuksen Associate Rilla Ojala, osakas Kristiina Liljedahl ja toimitusjohtaja Casper Herler keskustelevat podcastissa viimeisen 30 vuoden aikana tapahtuneista talouskriiseistä ja miten kriisit ovat vaikuttaneet riidanratkaisuun.

Suomessa 90-luvulla vallinnut lama vaikutti konkurssipesiin ja velkajärjestelyihin liittyvään lainsäädäntöön ja johti merkittäviin johdon vastuuta koskeviin oikeudenkäynteihin. Tänä vuonna (2020) uutisotsikoita hallinnut koronaviruskriisi on puolestaan johtanut siihen, että monet oikeudenkäynnit ovat peruuntuneet tai lykkääntyneet syksymmälle. Nykyään on kuitenkin enemmän työkaluja ja paremmat valmiudet varautua talouskriiseihin, ja pienyrityksiä autetaan herkemmin. Lisäksi teknologiassa tapahtunut kehitys näkyy yleisellä tasolla oikeudenkäynneissä lisääntyneenä etäyhteyksien käyttönä ja entistä visuaalisempina esityksinä.

Kuuntele Podcast Soundcloudista, Spotifysta tai iTunesista.

***Boreniuksen Litigation & Arbitration -tiimi on yksi johtavia rii­dan­rat­kai­sua­lan asiantuntijoita Suomessa. Meillä on merkittävä määrä kokemusta sekä kan­sain­vä­li­sis­tä että suomalaisista rii­dan­rat­kai­su­pro­ses­seis­ta, mutta autamme asiakkaitamme myös riitojen en­nal­taeh­käi­sys­sä.

Kristiina Liljedahl

Kristiina edustaa asiakkaita kaupalliseen riidanratkaisuun ja välimiesmenettelyyn liittyvissä jutuissa Suomessa ja kansainvälisesti. Hänen toimenkuvaansa kuuluu lisäksi useita muita yrityssektoreita, kuten IT- ja telekommunikaatiopalvelut, kansainvälinen kauppa, kaivosteollisuus, palvelu- ja konsultointiala.

Kristiina työskentelee Boreniuksen Litigation & Arbitration -tiimissä osakkaana.

 

Rilla Ojala

Rilla neuvoo asiakkaitamme riidanratkaisuasioissa.

Rilla työskentelee Boreniuksen Litigation & Arbitration ja Corporate Crime -tiimeissä.

Casper Herler

Casper toimii neuvonantajana mm. ympäristöoikeuteen, luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin sekä yritysvastuuseen (CSR) liittyvissä asioissa. Casper arvioi säännöllisesti transaktioihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä ympäristövastuukysymyksiä.

Hän on erikoistunut asiakkaiden strategiseen neuvomiseen erityisesti suurten teollisuus- ja infrahankkeiden strategisen projektisuunnitteluun liittyen sekä yritysvastuuseen ja toiminnan sosiaaliseen hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaat myös luonnehtivat häntä Suomen johtavaksi kaivosalaan erikoistuneeksi juristiksi.

Casper vastaa Boreniuksen Environment & Natural Resources -tiimistä.