Ajankohtaista/5.4.2020

Podcast: Vuokranmaksuvelvollisuus COVID-19-kriisissä

Casper Herler

Voiko koronaviruskriisi vapauttaa vuokralaisen maksamasta vuokraa? Onko mahdollista, että vuokran kohtuullistaminen tulisi kysymykseen? Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler ja kiinteistöpraktiikan vetäjä, osakas Saara Paronen keskustelevat podcastissa vuokrasopimuksen sitovuudesta sekä edellytyksistä sen kohtuullistamiseksi koronavirustilanteessa.

Kohtuullistaminen on keskeinen instrumentti, jonka avulla tarkastellaan yllättävän tapahtuman sattuessa, miten sopimusosapuolten välillä arvioidaan sopimusehtojen sisältöä ja noudattamista. Liikehuoneiston vuokrauksessa annetussa laissa on sama lähtökohta kuin oikeustoimilaissa, joka koskee muitakin sopimuksia. Mikäli sopimuksen ehto on sellaisenaan kohtuuton tai sen noudattaminen voisi johtaa kohtuuttomuuteen, oikeudella on valta muuttaa tällaista ehtoa tai määrätä, että ehtoa ei joissain olosuhteissa saa lainkaan käyttää. Kohtuullistamisen arvioinnissa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö ja osapuolten asema sopimusta tehdessä ja myöhemmin sekä muut seikat. Tällöin tulee ottaa huomioon, onko vuokraisella edellytykset vastata sitoumuksestaan vai onko realistista olettaa, että yritys voi ajautua maksukyvyttömäksi. Lisäksi tulee selvittää, johtuuko ylimääräinen isku koronavirusepidemiasta vai oliko vuokralaisen liiketoiminta kannattamatonta jo ennen koronaa, jolloin sen jatkaminen ei olisi järkevää.

Kuuntele Podcast Soundcloudista, Spotifysta tai iTunesista.

***Boreniuksen Real Estate & Construction -tiimi neuvoo asiakkaitamme kaikissa kiinteistöalaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa vuosien kokemuksella. Tiimi tekee läheistä yhteistyötä Fund Formation- ja Tax-tiimiemme asian­tun­ti­joi­den kanssa, sillä moniulotteiset kiinteistöalan toimeksiannot edellyttävät monenlaista osaamista.

Casper Herler

Casper toimii neuvonantajana mm. ympäristöoikeuteen, luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin sekä yritysvastuuseen (CSR) liittyvissä asioissa. Casper arvioi säännöllisesti transaktioihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä ympäristövastuukysymyksiä.

Hän on erikoistunut asiakkaiden strategiseen neuvomiseen erityisesti suurten teollisuus- ja infrahankkeiden strategisen projektisuunnitteluun liittyen sekä yritysvastuuseen ja toiminnan sosiaaliseen hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaat myös luonnehtivat häntä Suomen johtavaksi kaivosalaan erikoistuneeksi juristiksi.

Casper vastaa Boreniuksen Environment & Natural Resources -tiimistä.