Ajankohtaista/27.4.2020

Podcast: Insolvenssi- ja restrukturointitilanteet

Robert Peldán

 ja 

Casper Herler

Mitä saneerausmenettelyllä voidaan saada aikaiseksi? Milloin saneerausmenettelyyn tai konkurssiin tulisi hakeutua? Miten saneeraus ja konkurssi eroavat toisistaan ja miten maksunsaantijärjestys toimii? Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler ja insolvenssipraktiikan vetäjä, Counsel Robert Peldán keskustelevat podcastissa insolvenssi- ja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Maksukyvyttömyyttä lähestyvän yhtiön tulisi hakeutua saneeraukseen riittävän ajoissa ja hyvin valmistellun hakemuksen turvin, jotta yhtiö saadaan pelastettua. Yhtiön toimintaa tulisi tervehdyttää saneerauksen aikana muutoinkin kuin vain leikkaamalla velkaa eikä velan leikkaus voi kohdistua muuhun kuin vakuudettomaan velkaan. Saneerausmenettelyn tarkoituksena on turvata liiketoiminnan jatkuminen, kun taas konkurssimenettelyssä omaisuus myydään ja saadut tulot jaetaan velkojille lain mukaisessa maksunsaantijärjestyksessä.

Kuuntele Podcast Soundcloudista, Spotifysta tai iTunesista.

***Boreniuksen Restructuring & Insolvency -tiimi on neuvonut monipuolisesti erilaisia yri­tys­asiak­kai­ta insolvenssi- ja re­struk­tu­roin­ti­asiois­sa 1990-luvulta lähtien. R&I-tiimi tekee läheistä yhteistyötä muiden rahoitusalaan keskittyvien tiimiemme kanssa.

Robert Peldán

Robert toimii neuvonantajana maksukyvyttömyyteen ja riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Hänellä on laaja kokemus yritysten, velkojien, lainanantajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien neuvonantajana toimimisesta erilaisissa selvitystiloihin, taloudellisiin vaikeuksiin ja saneerausmenettelyihin liittyvissä asioissa.

Robertilla on kokemusta yli 1000 yrityksiin ja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvistä toimeksiannoista, joiden lisäksi hän on toiminut selvittäjänä konkurssipesissä ja saneerausmenettelyissä.

Robert vastaa Boreniuksen Restructuring & Insolvency -tiimistä.

Casper Herler

Casper toimii neuvonantajana mm. ympäristöoikeuteen, luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin sekä yritysvastuuseen (CSR) liittyvissä asioissa. Casper arvioi säännöllisesti transaktioihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä ympäristövastuukysymyksiä.

Hän on erikoistunut asiakkaiden strategiseen neuvomiseen erityisesti suurten teollisuus- ja infrahankkeiden strategisen projektisuunnitteluun liittyen sekä yritysvastuuseen ja toiminnan sosiaaliseen hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaat myös luonnehtivat häntä Suomen johtavaksi kaivosalaan erikoistuneeksi juristiksi.

Casper vastaa Boreniuksen Environment & Natural Resources -tiimistä.