Ajankohtaista/24.4.2020

Podcast: Pörssiyhtiöiden Q1-tiedottamiskäytännöt

Juha Koponen

 ja 

Casper Herler

Miten COVID-19-kriisi on vaikuttanut pörssiyhtiöiden tiedottamiseen? Boreniuksen toimitusjohtaja Casper Herler, osakas Juha Koponen ja Counsel Ari Syrjäläinen keskustelevat listayhtiöiden alkuvuoden 2020 tiedottamisesta ja siihen liittyneistä haasteista. Keskustelussa huomioidaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan (FIVA) antamien ohjeistusten lisäksi myös Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) viimeaikaiset ohjeistukset.

Arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista tulee tiedottaa myös koronaviruskriisin vallitessa, mutta monet yhtiöt ovat vetäneet tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 pois. Yhtiöiden olisi kuitenkin pyrittävä konkreettisesti kertomaan, miten kriisi on vaikuttanut yhtiön liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Lisäksi kaikkien sellaisten suomalaisten yhtiöiden, joilla on kansainvälinen sijoittajakunta, on syytä perehtyä SEC:n viimeaikaisiin tiedottamista koskeviin kannanottoihin.

Kuuntele Podcast Soundcloudista, Spotifysta tai iTunesista.

***Boreniuksen Capital Markets- ja Financial Institutions & Regulation -tiimit hoitavat monipuolisia rahoitus- ja pää­omamark­ki­noi­hin liittyviä toimeksiantoja. Tarjoamme erilaisille yri­tys­maa­il­mas­sa toimiville asiakkaillemme asiantuntevia palveluita useamman vuosikymmenen kokemuksella.

Juha Koponen

Juha hoitaa pääasiassa pääomamarkkinoihin ja julkisiin yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Yli 20-vuotisen uransa aikana Juha on kerännyt huomattavan määrän kokemusta yksityisistä yritysjärjestelyistä sekä pääomasijoittamiseen ja rahoitukseen liittyvistä toimeksiannoista.

Juha vastaa Boreniuksen Capital Markets -tiimistä sekä Boreniuksen Lontoon– ja New Yorkin -toimistojen toiminnasta.

Casper Herler

Casper toimii neuvonantajana mm. ympäristöoikeuteen, luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin sekä yritysvastuuseen (CSR) liittyvissä asioissa. Casper arvioi säännöllisesti transaktioihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä ympäristövastuukysymyksiä.

Hän on erikoistunut asiakkaiden strategiseen neuvomiseen erityisesti suurten teollisuus- ja infrahankkeiden strategisen projektisuunnitteluun liittyen sekä yritysvastuuseen ja toiminnan sosiaaliseen hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaat myös luonnehtivat häntä Suomen johtavaksi kaivosalaan erikoistuneeksi juristiksi.

Casper vastaa Boreniuksen Environment & Natural Resources -tiimistä.